Privacy

Tecomm/Siegol Belgium slaat de gegevens die u doorgeeft, op in een databank. Dit bestand met uw informatie is aangelegd voor commerciële en administratieve doeleinden. De opgeslagen gegevens beperken zich tot naam, adres, e-mail, website, telefoonnummer en uw soort activiteit. Wij geven uw gegevens in geen geval door aan derden. Zoals in de privacywet van 11 december 1998 opgenomen, kan u op eenvoudige vraag de opgeslagen gegevens altijd inzien, verbeteren of laten schrappen.