Disclaimer

Tecomm/Siegol Belgium – Dirk Devreese kan op geen manier aansprakelijk zijn voor de (on)rechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie en producten of verwijzingen naar externe informatie en producten.
Tecomm/Siegol Belgium – Dirk Devreese dragen geen verantwoordelijkheid voor moeilijkheden met beschikbaarheid van informatie en producten door technische fouten veroorzaakt.

Alle conflicten en vorderingen door het gebruik van deze webpagina of een gegeven dat er op vermeld staat, vallen onder het Belgisch recht. Deze webpagina raadplegen, houdt in dat u zich onderwerpt aan de uitspraken van de rechtbanken van Gent, België. Gebruikers aanvaarden dat ze alle gedingen alleen voor die rechtbanken brengen.